Félagsþjónustan í Reykjavík semur við Stika

Bæjarskrifstofur Mosfellsbæjar semja við Stika
26/05/2004
Prentsmiðjan Gutenberg semur við Stika
08/04/2005

Nýlega var undirritaður ráðgjafasamningur milli Stika og Félagsþjónustunnar í Reykjavík.

Samningurinn tekur til fyrsta áfanga í uppbyggingu á stjórnkerfi upplýsingaöryggis hjá Félagsþjónustunni. Stjórnkerfið er heildstætt og byggir á öryggisstaðlinum ISO 17799.

Gerð verða drög að heildstæðri skipulagshandbók þar sem helstu atriðum varðandi skipulagslegar og tæknilegar öryggisráðstafanir er lýst. Þar sem mismunur er á milli starfstöðva er miðað við starfsemi Félagsþjónustunnar í Álfabakka 12. Þetta á m.a. við um lýsingu á ytra öryggi. Verkferli verða rituð, m.a. vegna innra eftirlits. Tekið verður mið af skipulagshandbók Stika og beitt aðferðum ISO 9000 samhliða ISO 17799. Þá verður gert áhættumat vegna vinnslu upplýsinga hjá starfsstöð Félagsþjónustunnar í Álfabakka 12. Matið er gert í Stiki OutGuard.

Gert er ráð fyrir að í júní 2004 liggi fyrir fyrstu drög skipulagshandbókar og fullunnið áhættumat.

Samningur þessi tekur til uppbyggingar stjórnkerfis upplýsingaöryggis hjá Félagsþjónustunni og byggir á ISO 17799.